محافظ جان اشنايدر

محافظ جان اشنايدر

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

محافظ جان اشنايدر

اريا توان نيرو
02136057081
02136057083

کليد هاي محافظ جان دوپل و چهار پل
بصورت RCCB و RCBO
از امپر 16 تا 100 امپر
با حساسيت هاي 30 ميلي امپر و 300 ميلي امپر

اريا توان نيرو
02136057081
02136057083
فکس:
02136057069
تلگرام:
09127926294